Prevádzkovateľ  lyžiarskeho strediska:

Skipark RK,  s.r.o.

Bystrická cesta 1

034 01 Ružomberok

Adresa prevádzky:

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok

Informácie o stredisku: tel.č: +421 918 640 640

Email: info@skipark.sk

IČO: 52 683 621

IČ – DPH: SK 21 2111 4171

Číslo účtu: SK 64 0200 0000 0043 7946 0359

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro Vložka číslo:73177/L