The operator of the ski resort:

snow&bike s.r.o.

Za dráhou 4994

034 01 Ružomberok

 

Address:

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok

Tel.č: +421 44 4322 606

Email: skipark@skipark.sk

IČO: 50163639

IČ – DPH: Sk2120204339

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č.: 65048/L