Pokyny k cenníku

 • Snowboard pass je v predaji len v prípade, že je otvorený Snow Park a premáva lyžiarsky vlek P2.
 • Sezónne skipasy a skipasy 10/dní zo sezóny sú neprenosné a vydávané len s fotografiou držiteľa! Platnosť sezónneho skipasu „Bonusová sezónka“ je od prvého dňa lyžiarskej sezóny v stredisku a zároveň aj počas trvania letnej sezóny 2022 až do jej ukončenia.
 • Upozorňujeme návštevníkov, že všetky skipasy sú neprenosné na inú osobu. Pokladničný a odbavovací systém je sledovaný kamerami a držiteľ skipasu sa v prípade zneužitia vystavuje možnosti jeho zablokovania !
 • Na prepravu používajte len skipasy zakúpené na oficiálnych predajných miestach strediska. Lístky získané alebo zakúpené od iných osôb (dvojité použitie) sú neplatné a budú ZABLOKOVANÉ!
 • 2 a 4-hodinové skipasy platia od prvého prechodu cez turniket (nie od času predaja).
 • Pri strate alebo zabudnutí skipasu sa neposkytuje žiadna náhrada. Nie je možná dodatočná výmena, predĺženie alebo zmena platnosti skipasu.
 • Pri kúpe viacdenných skipasov, ktorých platnosť prechádza cez 2 časti lyžiarskej sezóny, sa nevypočítava zmiešaná cena skipasu, platí cena v deň nákupu skipasu!
 • POZOR! Pre náhradu cestovného po úraze je potrebné predložiť potvrdenku od lekára alebo ošetrovateľa HZS. Vrátená suma zodpovedá obdobiu od momentu úrazu po koniec platnosti daného skipasu. Peňažná náhrada sa pri použitých lyžiarskych lístkoch 2-hodinových  a 4-hodinových neposkytuje.
 • Všetky skipasy sú vydávané na čipové karty (platí sa preddavok 2 €). Čipové karty je možné po skončení lyžovačky vrátiť počas otváracích hodín v pokladniciach strediska alebo v ae na čipové karty umiestnenom pri pokladniciach. Preddavok za čipovú kartu bude vrátený len za NEPORUŠENÉ a plne FUNKČNÉ čipové karty!
 • Čipovú kartu skipas  noste na ľavej strane, najlepšie vo vrecku na vetrovke na to určenom a na požiadanie obsluhy dopravných zariadení v stredisku sa ňou preukážte! Vyvarujte sa umiestnenia čipovej karty v bezprostrednej blízkosti mobilného telefónu (hrozí vymazanie nakódovaného typu lístka bez nároku na opätovné bezplatné dobitie)! Čipovú kartu pri prechode cez turniket nie je potrebné z vrecka vyberať.
 • Cestovné sa nevracia pri zlom počasí, strate, poškodení, chorobe, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia. Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý. V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.
 • POZOR! Od 16.30 do 8.30 sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijakových s rozvinutým lanom!
 • Podľa vývoja epidemiologickej situácie súvisiacej so šírením vírusu COVID-19 si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na zmenu cien.

VOP zimná sezóna 2021/2022