Lyžiarske kurzy

Základné a stredné školy

  • 1-dňový skipas 8 € platí v termíne od 10. 1. 2022 do konca lyžiarskej sezóny.

Podmienky udelenia zľavy:

  • Táto cena platí len pre základné a stredné školy po predložení kompletného zoznamu potvrdeného riaditeľom školy (meno, dátum narodenia), a takisto musí byť splnená aj podmienka veku. Na 15 zakúpených skipasov je 1 inštruktorský lístok zdarma.
  • Podmienkou poskytnutia tejto ceny pre kurz je zakúpenie skipasov výlučne na marketingovom oddelení v údolnej stanici 8-miestnej lanovky.
  • V prípade ochorenia alebo ak z iného dôvodu nie je možné vylyžovať všetky dni, je možné vrátiť peniaze za neprelyžované dni len na základe predloženia lekárskej správy.
  • Skupina, ktorá dostane túto cenu, musí mať min. 15 osôb + vedúci skupiny.
  • V prípade, že na 15 osôb je viac ako jedna sprievodná osoba, táto si zakúpi skipas v rovnakej tarife ako ostatní členovia skupiny.
  • Ak je výučba kurzu aj počas víkendových dní, platí podmienka nákupu skipasov min. na 3 dni.
  • Všetky skipasy sú vydávané na čipovej karte, za ktorú sa platí preddavok 2 €. Tento bude po skončení lyžovačky vrátený výlučne len na marketingovom oddelení za nepoškodenú a plne funkčnú kartu.

Vysoké školy

  • 1-dňový skipas 14 €, 5-dňový 56 €  platí v termíne od 10. 1. 2022 do konca lyžiarskej sezóny.

Podmienky udelenia zľavy sú rovnaké ako pri základných, resp. stredných školách.