Detské animačné nedele

Každú nedeľu sú pre najmenších pripravené detské animačné programy s nasledovnými témami: